วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพวาดสาวจีนแสนสวย

รูปภาพแต่ละรูปสื่อความหมายได้หลายอย่างหลายอารมณ์ ภาพสาวจีนในอิริยาบถต่างๆ ก็สื่อความรู้สึกได้หลายอย่างเช่นกัน